NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ 19 ARALIK İNŞAAT MÜHENDİSLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

15 TEMMUZ 2019, PAZARTESİ   

29

19 ARALIK İNŞAAT MÜHENDİSLERİ GÜNÜ KUTLU OLSUN

    Yayına Giriş Tarihi: 19.12.2017 00:00   Güncellenme Zamanı: 19.12.2017 15:25:14  Yayınlayan Birim: MERSİN ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 19.12.2017 15:25:40

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN KURULUŞ GÜNÜ NEDENİYLE ODA BAŞKANI CEMAL GÖKÇE’NİN YAYINLAMIŞ OLDUĞU MESAJ

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI`NIN KURULUŞ GÜNÜ NEDENİYLE ODA BAŞKANI CEMAL GÖKÇE`NİN YAYINLAMIŞ OLDUĞU MESAJ

Sevgili Meslektaşlarım,

İnşaat Mühendisleri Odası, 19 Aralık 1954 tarihinde kurulmuştur. Kurucu Genel Kurulumuzun başkanlığını Sayın Rüştü ÖZAL yapmış, bu toplantıda Sayın Hikmet TURATilk kurucu Genel Başkanımız olarak seçilmiştir.

İlk kurucu Genel Kurul Başkanımız olan Sayın Rüştü Özal`ı ve kurucu Oda başkanımız olan Sayın Hikmet TURAT Başkanımızı ve yönetim kurulu üyelerini saygıyla anarken, tüm meslektaşlarımızın 19 Aralık kuruluş gününü kutluyoruz.

Ülkemizde İnşaat Mühendisliği öğretiminin başlangıcı 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun`un kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi`nin de başlangıcı olan bu kurum, ülkenin bir "ıslahat" umudu olarak kurulmuştur. Teknik ve teknolojik alanda hızlı bir şekilde gelişen Avrupa devletleri karşısında öncelikle askeri alanda olmak üzere başarısızlığa uğramanın temel nedeni olarak teknik alanda ortaya çıkan geri kalmışlık görülmüştür. Bu nedenle gelişmeyi sağlayabilmek için mühendis yetiştiren okulların kurulmasına karar verilmiştir.

Osmanlı`da önemli sayılabilecek ilk teknik okul denemesi, 1727 yılında matbaanın da kurucusu olarak bilinen İbrahim Müteferrika`nın önerisiyle Üçüncü Ahmet tarafından, Üsküdar` da 300 kadar Bostancı Ocağı mensubunun yeni bir anlayış ve metotlarla eğitilmesiyle başlamıştır. Bu yeniliğe karşı çıkan yeniçeriler ayaklanmış, Bostancı Ocağını basarak öğrencilerin çoğunu şehit etmişlerdir.

İkinci deneme ise 1734 yılında Üsküdar Toptaşı`nda bir Hendesehane kurulmasıdır. Yine yeniçeriler ayaklanarak okulun kapatılmasını sağlamışlardır.

1773 yılında Kapudan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa`nın kararı ve İstanbul`a gelen bir Macar Soylusu olan Baron de Tott`un yardımı ile Haliç`te bir okul kurulmuştur. Yaşları da oldukça ilerlemiş kaptanlar ve altmışlık öğrencilerin oluşturduğu Mühendishane-i Bahri-i Humayun, donanma için coğrafya ve geometri gibi temel bilgilere sahip eleman yetiştirmeyi amaçlamıştır. Fransa`dan getirilmiş olan iki istikam subayının vermiş olduğu dersler ve yapmış olduğu işler bakımından, bugünkü inşaat mühendislerinin yaptığı işlerin ve inşaat mühendisliği öğretiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

1944 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi olarak tarihe geçen teknik öğretim çabası; Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, Mühendishane-i Berri-i Hümayun, Hendese-i Mülkiye Mektebi, Mühendis Mektebi, Yüksek Mühendis Mektebi, Yüksek Mühendis Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi olarak tarihe geçmiştir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Bugün dünya 4. Endüstri devrimini yaşıyor. Bilgi ve bilişim alanı her geçen gün gelişiyor. Yazılım programlarıyla yeni kodlama, yeni bir algoritma yaratılıyor. Ülkeler artık sektörlerden daha çok sektörleri dönüştürecek teknolojilere odaklanıp yeni yatırımlar yapıyor. Yaşam bilimlerine, malzeme bilimlerine ve bilgi iletişim teknolojilerine büyük önem veriliyor. Ülkemizin sektör değil, teknoloji seçmeye odaklanması gerekiyor. Bu gelişmelerden inşaat mühendisliği alanı da, bizler de, Odamız da önemli ölçüde etkileniyoruz.

İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelmektedir. Bu bağlamda evrensel bir meslektir. Kendilerine emanet edilen dünyada, sürdürülebilir bir yaşam kalitesini artırmak amacıyla mesleki bir yetkinlik, etik bir anlayış ve geniş bir işbirliği içerisinde olmak durumundadırlar. İnşaat mühendisliği, insanların ihtiyaç duyduğu her yapıyı farklı malzeme ve tasarımlarla bir araya getirip düşünceyi eyleme dönüştüren bir meslektir. Aynı zamanda inşaat mühendisleri de bir medeniyet kurucusu ve geliştiricisidirler.

Dünyanın her hangi bir yerindeki doğal ve ekolojik değerlerin bozulması yerel düzeyde kalmıyor tüm insanlığı etkiliyor. Sürdürülebilir bir planlama ve sürdürülebilir bir sosyal çevrenin oluşturulması hizmet sürecimizin ana halkası olarak bizleri de şekillendiriyor. Bu nedenle, hizmet üretim sürecinde sadece bilimsel ve teknik gerekliliklerin yerine getirilmesi yeterli değildir. Hayatın genel akışı içerisinde doğaya ve yaşam alanlarına haksızca müdahale edenlere karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor.

Sevgili Meslektaşlarım,

İnsanlar güven ve huzur içerisinde yaşasınlar diye sürekli olarak öğreniriz; güvenli yapılar üretiriz. Can ve mal güvenliğini sağlayan bir mesleğin insanlarıyız. İnsanların barındığı, yaşadığı, hizmet aldığı yapılar nasıl güvenli olmak zorunda ise, yaşadığımız coğrafya ve toplum da güvenli, huzurlu bir yaşam içinde olmalıdır. Güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamanın temel şartı, barış içinde bir arada yaşamaktan geçmektedir. Ne yazık ki bölgemizde devam eden savaş, gençlerimizin ve torunlarımızın geleceğini önemli ölçüde etkilemekte, yok etmektedir.

63 yılı geride bırakan bir meslek odasının üyeleri olarak, giderek artan öğrenci kontenjanlarıyla inşaat mühendisliği bölüm ve programlarına çok sayıda öğrenci alınmasının sürdürülemez olduğunun altını çizmek isteriz. Bugünkü anlayış sürdürülürse, on yıl içerisinde aramıza 90-100 bin meslektaşımızın daha katılacağını bilgilerinize sunmak istiyorum.

Oysa, artan toplumsal gereksinmeler çerçevesinde mesleki yetki, mesleki yeterlilik, imza sorumluluğu ve haklar konusunda oldukça yetersiz bir yasanın bulunması da mesleğimizin itibarını giderek düşürmüştür. Yasal alanımızın daraltılmasına değil, çok daha fazla genişletilmesine ihtiyacımız var. Görevimiz, hep birlikte yaşamış olduğumuz sorunları çözmek ve mesleğimizin toplumdaki yerini ve etkinliğini yükseltmektir. Bu kapsamda siz değerli meslektaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir.

19 Aralık kuruluş günümüz nedeniyle tüm meslektaşlarımızın 19 Aralık inşaat mühendisler gününü kutluyoruz. Ülkemizin gelişmesi için bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetler nedeniyle saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, sağlıklı kalın. 19.12.2017Okunma Sayısı: 48

Mersin Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır